Biz Kimiz: Atatürk ilke ve inkilaplarına gönülden bağlı, insani değerlere saygılı, geçmiş kuşaklardan öğrendiklerini gelecek kuşaklara aktarmayı kendine ülkü edinmiş, etnik ve dini duruma bakmaksızın farklı fikirlere açık ortak paydası Galatasaray olan büyük bir aileyiz.

Misyonumuz: Ali Sami Yen ve arkadaşlarının yaktığı ateşin bir kıvılcımı olarak, mesleği taraftarlık olmayan, bilinçli, Galatasaray Efendiliği çerçevesinde camiasına maddi manevi her türlü desteği veren gönüldaşlarımızı bir araya toplamak ve bu ülküye yönlendirmek.

Ortak noktası Galatasaray olan kişilerin birbiri ile fikir alışverişi yapabileceği bir virtuel mekan olma çabasındayız.

Galatasarayblog.com